Generelt om uddannelsen

GENERELT OM UDDANNELSEN

Fire forskellige uddannelser

Du kan vælge imellem fire forskellige elevuddannelser hos XL-BYG. Uddannelserne tager som udgangspunkt 2 år, hvor du veksler mellem skoleperioder og praktik i forretningen. 

Skoleopholdet

Skoleopholdet foregår på Handelsfagskolen i Odder. Handelsfagskolens uddannelser dækker en stor del af detailhandlen, og får derfor elever fra hele landet. Skolen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for et fag, og giver dig, i fællesskab med dit praktiksted, den faglige og praktiske kompetence, der kræves i branchen. Bemærk, mens du er under skoleophold, er du bosat på skolen i Odder.

Teori og praksis

Handelsfagskolen tilbyder relevante uddannelsesaktiviteter, der udfordrer din faglige og personlige udvikling. Det er også vigtigt for undervisningens opbygning og udformning, at du oplever, at både det praktiske og det faglige indhold bliver vægtet højt.

Vælg uddannelse

Læs mere om uddannelserne til henholdsvis Salgsassistent i byggecenter, Handelsassistent i træ- og byggematerialer, Handelsassistent i værktøj og beslag eller Lager- og logistikuddannelsen herunder:


Salgsassistent i byggemarked
Lager- og logistikuddannelsen
Handelsassistent i værktøj og beslag
Handelsassistent i træ- og byggematerialer

OVERSIGT OVER SKOLEFORLØBET

Uddannelsesstart

Introkursus

Varighed 3 dage

Første skoleophold

2 x 5 dage på skolen

Andet skoleophold

2 x 5 dage på skolen

Tredje skoleophold

2 x 5 dage på skolen

Studietur

Studietur til udlandet

Fjerde skoleophold

2 x 5 dage på skolen
Færdiguddannet

Når du ikke er på skoleophold, er du i praktik i forretningen. Du veksler altså hele tiden mellem praksis og teori. I alt tager elevuddannelserne to år, hvoraf cirka 8 uger foregår på skolen.

XL-BYG bolte
XL-BYG faskine
XL-BYG kabel